ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านดอยผีลู

โรงเรียนบ้านดอยผีลู หมู่ที่ 9 บ้านบ้านดอยผีลู ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130

เบอร์โทรศัพท์ 052-049224

Email : [email protected]

กรอกแบบฟอร์ม